HOME   FORMULIEREN   BESTUUR   LEDENADMINISTRATIE   INFO   SPORTHALLEN   REGELS   COMPETITIE   CLUBS   STRAFZAKEN   CONTACT

 

 INFO

 info » bestuur » sporthallen » clubs

 

 


VERVALLEN VERENIGINGEN:

Hoofdklasse
Z.V.V. KB 2017
Z.V.V. Los Turcos

2e klasse A
Z.V.V. A.V.V.

3e klasse A
Z.V.V. Catharijne Utrecht

NIEUWE VERENIGINGEN:

Z.V.V. v. Holten/Cafe de Zotte 2

NAAMS WIJZIGING:
Oude naam: Z.V.V. Portion System
Nieuwe naam: Z.V.V. Bakz Boys

Oude naam: Z.V.V. TCH
Nieuwe naam: Z.V.V. TCH - ECOMASS

Oude naam: Z.V.V. v. Holten/Cafe de Zotte
Nieuwe naam: Z.V.V. v. Holten/Cafe de Zotte 1

 


AANVRAGEN NIEUWE SPELERSKAART

Dames/Heren secretarissen,

Bij het vervangen van een spelerskaart of toevoegen van een nieuwe speler aan je team,
stuur je een recente pasfoto en een volledig ingevulde aanvullende ledenlijst
( downloaden van website bij formulieren ) naar :
HZVF ledenadministratie,
Cornelis Schellingerlaan 102,
3703 SL Zeist.

Na een dag kan je dan telefonisch een afspraak maken om deze op te halen.
Telefoonnummer : 06-23032851 ( dagelijks tussen 18.00 uur en 19.00 uur ).
Spelerskaarten worden niet per post verstuurd.


De Ledenadministratie.

 


AANDACHT VOOR EEN AANTAL REGELMATIG VOORKOMENDE ZAKEN

Dames/Heren wedstrijdsecretarissen en leden van de HZVF,

Mede namens ons scheidsrechterskorps vragen wij uw aandacht voor een aantal regelmatig voorkomende zaken tijdens de wedstrijden. Hierbij is tevens gebleken dat bepaalde artikelen uit het H.Z.V.F. reglement en/of spelregels niet bij iedereen goed bekend zijn. In een aantal gevallen was dit aanleiding tot ongewenste en soms scherpe discussies. Wij verzoeken u derhalve goede nota te nemen van de hierna genoemde zaken en ervoor zorg te dragen deze binnen uw vereniging kenbaar te maken.
Ons scheidsrechterskorps heeft de nadrukkelijke instructie gekregen na verschijning op de website deze (bestaande) regels consequent te hanteren en toe te passen.

1. Wisselen van bank/speelhelft

Na het signaal voor het einde van de eerste speelhelft dienen de verenigingen tevens van bank te wisselen (= naar eigen speelhelft)
Er is geen ’rustpauze’ en tijdens de rust loopt de speeltijd door.
Een eventuele lopende straftijd echter niet!

2. Aanvoerdersband

Zie art. 3, lid 8 van de spelregels en bijlage A van het HZVF reglement op straffe van het niet laten aanvangen van de wedstrijd.
Het komt te vaak voor dat een aanvoerdersband niet gedragen wordt.

3. Aanvangstijd

zie respectievelijk art. 11 en art. 10 lid 1c van het HZVF reglement op straffe van het niet aanvangen (na 10 min.)/niet gespeeld beschouwen van de wedstrijd.
De klok loopt vanaf de aangegeven aanvangstijd.
Indien de wedstrijd na 10 min. niet kan worden aangevangen wordt de de wedstrijd ongeldig verklaard.
Er zal dan een strafrapport worden opgemaakt tegen het ingebreke zijnde team.

4. Aantal spelers

zie art. 3 lid 1 & 2 van het HZVF reglement Een team mag bestaan uit maximaal 5 veldspelers (waarvan 1 doelverdediger) en maximaal 3 wisselspelers, totaal maximaal 8 spelers.
Een wedstrijd moet aanvangen met tenminste 4 spelers per team waarvan 1 doelverdediger.
Alleen een coach en/of verzorger mogen op de bank plaats nemen mits zij officieel lid zijn van de HZVF en vermeld staan op het wedstrijdformulier.

5. Strafschop

zie art. 15, lid 2, 4 & 6 van het HZVF reglement Alle spelers (m.u.v. de strafschopnemer) dienen zich buiten buiten het strafschopgebied te begeven, d.i. de (soms denkbeeldige) 10mtr lijn evenwijdig aan de achterlijn.
Aanloop binnen de vrije schoplijn en dus niet op de lijn. (= ‘de stippellijn’), binnen 3 seconden nemen na fluitsignaal scheidsrechter.
Denk dus aan het aanloopje bij het nemen van de strafschop.

6. Vrije schop.

zie art. 14, lid 2 & 6 van het HZVF reglement De vrije schop is altijd indirect!
Een poging om bewust of met hard schieten via een tegenstander of keeper te scoren is niet toegestaan en wordt bestraft met een vrije schop.
De tegenstander moet minimaal op 3 meter afstand staan maar de vrije schop dient wel binnen de 3 seconde genomen te worden.
Heeft de tegenstander geen 3 meter afstand genomen kan nadat de vrije schop genomen is de scheidsrechter deze laten overnemen.

7. Hoekschop

zie art. 12, lid 6 van het HZVF reglement Uit een hoekschop kan niet rechtstreeks worden gedoelpunt, tenzij de bal op enigerlei wijze via een speler wordt aangeraakt.

8. Doelworp

zie art. 13 van het HZVF reglement Als de bal uit het veld is geweest is het rechtstreeks scoren door de keeper niet toegestaan.
De bal zal eerst via een andere speler aangeraakt moeten worden.
Is de bal niet uit het veld geweest en in handen van de keeper is het niet toegestaan rechtstreeks te scoren vanuit de handen.
Wel mag de keeper de bal voor zich uitgooien en vanaf de grond wel schietend scoren.

 

 


AFMELDEN VAN WEDSTRIJDEN

Geachte verenigingen,
Naar aanleiding van meldingen per telefoon dat zalen onbruikbaar waren zoals stroomstoring en brand is deze brief naar de verenigingen gestuurd.

Geacht bestuur,
Naar aanleiding van problemen bij telefonisch afmelden van wedstrijden heeft het bestuur van de HZVF besloten om de volgende regels toe te passen.

1. Als een vereniging wordt opgebeld, dat een wedstrijd op een avond niet doorgaat, moet men zijn naam en telefoonnummer vragen en opschrijven. Het volgende punt is zeer belangrijk!
2. Daarna moet men terug bellen naar de competitieleider om te controleren of men juist is ingelicht.

Competitieleider 06-36485646

Is aan deze voorwaarde voldaan, dan kunt u definitief aannemen dat een wedstrijd niet gespeeld zal worden. Doet men dit niet dan gelden de regels van de H.Z.V.F. voor het niet opkomen van een vastgestelde wedstrijd.

Met vriendelijke sportgroeten,
Secretaris H.Z.V.F.

 


BESTUURSBESLUIT

Wijziging wedstrijd reglement niet opkomen dagen.

Bij het niet opkomen voor een vastgestelde wedstrijd door een der partijen, zal de niet opkomende partij de wedstrijd verliezen met 3 - 0 . De wedstrijd wordt niet overgespeeld. Tevens zal het niet opkomende team € 75,- kosten moeten betalen. Het niet opkomende team krijgt 3 punten in mindering.

 

© 1985 - H.Z.V.F.