HOME   FORMULIEREN   BESTUUR   LEDENADMINISTRATIE   INFO   SPORTHALLEN   REGELS   COMPETITIE   CLUBS   STRAFZAKEN   CONTACT

 

 INFO

 info » bestuur » sporthallen » clubs

 

 


VERVALLEN VERENIGINGEN:

Hoofdklasse
Z.V.V. C.Z.W.
Z.V.V. RHDHV

1e klasse A
Z.V.V. One Hope United 2

3e klasse A
Z.V.V. Krämer 2
Z.V.V. Quoratio

NIEUWE VERENIGINGEN:

Z.V.V. LEBD
Z.V.V. Life is a Beach

NAAMS WIJZIGING:

Oude naam: Z.V.V. FC Alinin Melekleri
Nieuwe naam: Z.V.V. Los Turcos

Oude naam: Z.V.V. Fzo
Nieuwe naam: Z.V.V. Café Betty Boop

Oude naam: Z.V.V. One Hope United 3
Nieuwe naam: Z.V.V. One Hope United 2

Oude naam: Z.V.V. Schut Afbouw
Nieuwe naam: Z.V.V. Mounirsbarbershop

 


AANVRAGEN NIEUWE SPELERSKAART

Dames/Heren secretarissen,

Bij het vervangen van een spelerskaart of toevoegen van een nieuwe speler aan je team,
stuur je een recente pasfoto en een volledig ingevulde aanvullende ledenlijst
( downloaden van website bij formulieren ) naar :
HZVF ledenadministratie,
Cornelis Schellingerlaan 100 Bis,
3703 SL Zeist.

Na een dag kan je dan telefonisch een afspraak maken om deze op te halen.
Telefoonnummer : 06-23032851 ( dagelijks tussen 18.00 uur en 19.00 uur ).
Spelerskaarten worden niet per post verstuurd.


De Ledenadministratie.

 


AANDACHT VOOR EEN AANTAL REGELMATIG VOORKOMENDE ZAKEN

Dames/Heren wedstrijdsecretarissen en leden van de HZVF,

Mede namens ons scheidsrechterskorps vragen wij uw aandacht voor een aantal regelmatig voorkomende zaken tijdens de wedstrijden. Hierbij is tevens gebleken dat bepaalde artikelen uit het H.Z.V.F. reglement en/of spelregels niet bij iedereen goed bekend zijn. In een aantal gevallen was dit aanleiding tot ongewenste en soms scherpe discussies. Wij verzoeken u derhalve goede nota te nemen van de hierna genoemde zaken en ervoor zorg te dragen deze binnen uw vereniging kenbaar te maken.
Ons scheidsrechterskorps heeft de nadrukkelijke instructie gekregen na verschijning op de website deze (bestaande) regels consequent te hanteren en toe te passen.

1. Wedstrijdbal

Zie art. 2 van de spelregels. Eerstgenoemde vereniging op het wedstrijdprogramma is verantwoordelijk voor het leveren van de juiste bal.( plof bal )
Normale bal en / of semi-plof bal is niet toegestaan op straffe van het niet aanvangen / staken van de wedstrijd.

2. Spelerswissel

Zie art. 3 lid 5 & 7 van de spelregels Op straffe van een vrije schop en/of 2 minuten straftijd voor die speler welke te vroeg het speelveld betreedt.
Juiste wisselplaats; vanaf de zijlijn en van de eigen speelhelft, maximaal een meter respectievelijk links of rechts van de middenlijn.
Dus; Eerst eruit, dan pas erin!

3. Wisselen van bank

Na het signaal voor het einde van de eerste speelhelft dienen de verenigingen tevens van bank te wisselen (= naar eigen speelhelft)
Er is geen ’rustpauze’ en tijdens de rust loopt de speeltijd door.

4. Aanvoerdersband

Zie art. 3, lid 8 van de spelregels en bijlage A van het HZVF reglement op straffe van het niet laten aanvangen van de wedstrijd.
Het komt te vaak voor dat een aanvoerdersband niet gedragen wordt.

5. Aanvangstijd

zie respectievelijk art. 11 en art. 10 lid 1c van het HZVF reglement op straffe van het niet aanvangen (na 10 min.)/niet gespeeld beschouwen van de wedstrijd.
Naast de notoire laatkomers is er een tendens om pas enkele minuten voor aanvangstijd aanwezig dan wel te gaan omkleden terwijl men al geruime tijd aanwezig is. De speeltijd loopt vanaf de officiële aanvangstijd.

6. Strafschop

zie art. 15, lid 2, 4 & 6 Alle spelers (m.u.v. de strafschopnemer) dienen zich buiten buiten het strafschopgebied te begeven, d.i. de (soms denkbeeldige) 10mtr lijn evenwijdig aan de achterlijn.
Aan loop binnen de vrije schoplijn (= ‘de stippellijn’), binnen 3 seconden nemen na fluitsignaal scheidsrechter.

7. Aantal spelers

zie art. 3 lid 1 & 2 van het spelreglement. Een team mag bestaan uit maximaal 5 veldspelers (waarvan 1 doelverdediger) en maximaal 3 wisselspelers, totaal maximaal 8 spelers. Een wedstrijd moet aanvangen met tenminste 4 spelers per team waarvan 1 doelverdediger.

 

 

 


AFMELDEN VAN WEDSTRIJDEN

Geachte verenigingen,
Naar aanleiding van meldingen per telefoon dat zalen onbruikbaar waren zoals stroomstoring en brand is deze brief naar de verenigingen gestuurd.

Geacht bestuur,
Naar aanleiding van problemen bij telefonisch afmelden van wedstrijden heeft het bestuur van de HZVF besloten om de volgende regels toe te passen.

1. Als een vereniging wordt opgebeld, dat een wedstrijd op een avond niet doorgaat, moet men zijn naam en telefoonnummer vragen en opschrijven. Het volgende punt is zeer belangrijk!
2. Daarna moet men terug bellen naar de secretaris of de competitieleider om te controleren of men juist is ingelicht.

Secretaris 06-24735998
Competitieleider 06-23032851

Is aan deze voorwaarde voldaan, dan kunt u definitief aannemen dat een wedstrijd niet gespeeld zal worden. Doet men dit niet dan gelden de regels van de H.Z.V.F. voor het niet opkomen van een vastgestelde wedstrijd.

Met vriendelijke sportgroeten,
C. Jansen
Secretaris H.Z.V.F.

 


BESTUURSBESLUIT

Wijziging wedstrijd reglement niet opkomen dagen.

Bij het niet opkomen voor een vastgestelde wedstrijd door een der partijen, zal de niet opkomende partij de wedstrijd verliezen met 3 - 0 . De wedstrijd wordt niet overgespeeld. Tevens zal het niet opkomende team € 75,- kosten moeten betalen. Het niet opkomende team krijgt 3 punten in mindering.

 

© 1985 - H.Z.V.F.