HZVF.nl

INSCHRIJVING

INSCHRIJVING

VOORWAARDEN SEIZOEN 2024/2025

Geachte verenigingen,
Mede in het belang van uw vereniging verzoeken wij u goede nota te nemen van de volgende richtlijnen.

1. U dient één (1) inschrijfformulier volledig digitaal ingevuld door het bestuur van uw vereniging (minimaal voorzitter en penningmeester) vóór sluitingsdatum 5 mei 2024 te verzenden.
Onvolledige inschrijfformulieren worden niet geaccepteerd.
2. De contributie bedraagt € 1.000,00 per team (12 leden). We spelen 18 wedstrijden en een bekercompetitie
Voor elk lid boven de 12 leden wordt aan het einde van het seizoen € 3,00 (verzekering, kosten) in rekening gebracht.
De contributie seizoen 2024/2025 en eventuele achterstallige financiële verplichtingen over het seizoen 2023/2024 dient u voor 15 mei 2024 te voldoen op onderstaande girorekening.
3. Bij het niet tijdig betalen van het inschrijfgeld, zal het bestuur van de H.Z.V.F. gerechtigd zijn de vordering op het inschrijfgeld ter incasso over te dragen en zullen zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke incassokosten voor uw rekening komen.
Bovendien vervalt elk recht op deelneming aan de competitie van de H.Z.V.F.
4. De H.Z.V.F. kent in principe geen boete bepalingen.
In die gevallen waarin de H.Z.V.F. onnodige kosten moet maken, zullen deze op de veroorzakende vereniging worden verhaald.

H.Z.V.F. Cornelis Schellingerlaan 102.
* ING: NL21 INGB 0003 1875 47
Internet http://www.hzvf.nl

Kosten niet opkomen:

Bij het niet opkomen voor een vastgestelde wedstrijd door een der partijen, zal de niet opkomende partij de wedstrijd verliezen
met 3 – 0 .
De wedstrijd wordt niet overgespeeld.
Tevens zal het niet opkomende team € 75,00 kosten moeten betalen.

LET OP.
Het inschrijfformulier moet minimaal door twee bestuursleden (2 personen) van uw vereniging worden ingevuld. D.w.z. dat er maar één persoon een dubbelfunctie mag uitoefenen. Indien één persoon voor alle drie (3) de functies ingevuld wordt, zal het formulier niet worden geaccepteerd.

Opgave vereniging scheidsrechter.
Elk team moet in het seizoen 2023/2024 een vereniging scheidsrechter leveren.
Deze moet zich 1 maal per jaar een avond beschikbaar stellen.
Deze persoon kan een verkorte cursus krijgen bij de H.Z.V.F. ( bij voldoende deelname )

H.H. VERENIGINGSBESTUREN OPGELET!
Indien uw vereniging (sponsor) een rekening wil van het inschrijfgeld, wilt u dit dan aangeven via menu contact

*Bij betaling s.v.p. uw verenigingsnaam vermelden.

INSCHRIJF FORMULIER

Vul hier het rekeningnummer van uw vereniging in, inclusief tenaamstelling en woonplaats van de houder.