HZVF.nl

REGLEMENT BEKER

Artikel 01 Het deelnemen aan de bekercompetitie is gratis.
Artikel 02 De wedstrijden worden gespeeld overeenkomstig de bepalingen en reglementen van de H.Z.V.F.
Artikel 03 De wedstrijden zullen worden geleid door zaalvoetbalscheidsrechters van de H.Z.V.F.
Artikel 04 De wedstrijden duren 2 X 25 minuten zonder rust. Bij gelijkspel wordt niet verlengd, behoudens de finale, doch zullen strafschoppen worden genomen. Dit gebeurd door 3 spelers van elk der partijen. Eerst volgt een serie van 3 strafschoppen (dezelfde spelers) tot een beslissing is verkregen. Is er geen beslissing, dan volgen strafschoppen om en om tot alsnog een beslissing is verkregen. Bij een gelijkspel in de finalewedstrijd zal een verlenging volgen van 2 X 10 minuten zonder rust. Tijdens deze verlenging zal het “Sudden Death” systeem worden toegepast. De partij die tijdens de verlenging het eerst scoort, is winnaar. De wedstrijd is dan ook onmiddellijk afgelopen.
Artikel 05 Er zal worden gespeeld volgens afvalsysteem.
Artikel 06 Door middel van tossen door de scheidsrechter, wordt bepaald, welk team met het nemen van de strafschoppen begint.
Artikel 07 De scheidsrechter bepaald op welk doel de strafschoppen genomen worden.
Artikel 08 Tijdens het nemen van de strafschoppen staan de drie strafschopnemers per team alsmede de doelverdediger, voor zover niet in actie zijnde, bij de middencirkel.
Artikel 09 Tijdens het nemen van de strafschoppen mag de doelverdediger vervangen worden.
Artikel 10 Bij niet opkomen van één der partijen, zal de wedstrijd het 3 – 0 verloren worden verklaard. De wel opkomende partij plaatst zich automatisch voor de volgende ronde. De niet opkomende partij wordt aangeslagen voor € 75,00. Deze kosten zijn gelijk gesteld met het niet opkomen van een competitiewedstrijd.
Artikel 11 Indien een wedstrijd wordt gestaakt, zullen de bovengenoemde maatregelen van kracht worden. De bedragen van bovengenoemde zullen middels een rekening door de penningmeester worden geïnd.
Artikel 12 Een speler die het verder meespelen in een wedstrijd door de scheidsrechter is ontzegd, kan gehoord de scheidsrechter voor verdere deelname worden uitgesloten.
Artikel 13 Het als eerst genoemde team zorgt voor de wedstrijdbal. Het als eerst genoemde team verricht tevens de aftrap.
Artikel 14 Een team dat uitkomt met een ongerechtigde speler (b.v. team- opgave), wordt van verdere deelname uitgesloten.
Artikel 15 Uitstel van wedstrijden zal niet worden verleend.
Artikel 16 Wijziging van vastgestelde wedstrijden zal niet worden verleend. (Hieraan zal strikt de hand worden gehouden).
Artikel 17 Protesten kunnen niet worden ingediend.
Artikel 18 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur van de H.Z.V.F