HOME   FORMULIEREN   BESTUUR   LEDENADMINISTRATIE   INFO   SPORTHALLEN   REGELS   COMPETITIE   CLUBS   STRAFZAKEN   CONTACT

 
 STRAFZAKEN
 
  Strafzaak Z.V.V.  Los Turcos 2018/2019 - 1  
     
  Op 3 september jongstleden speelde z.v.v. Los Turcos een competitiewedstrijd tegen z.v.v. Uppsala Warriors.
Naar aanleiding van het gedrag van de speler met lidnummer 2 van z.v.v. Los Turcos,
is zijn spelerskaart ingenomen en hebben zowel de scheidsrechter als de tijdswaarnemer een strafrapport opgemaakt.

Deze speler wordt het volgende ten laste gelegd:

- Commentaar op de leiding
- Bemoeilijken van de leiding

Gezien de strafrapporten acht de strafcommissie bewezen dat deze speler zich schuldig heeft gemaakt aan het leveren van commentaar op de leiding.
Dit deed hij door herhaaldelijk “rot op” te roepen richting de wedstrijdleiding.
De strafcommissie acht aannemelijk dat dit tevens de leiding van de wedstrijd heeft bemoeilijkt,
zij het dat dit alles plaatsvond na afloop van de wedstrijd.
Voor beide overtredingen staan maximaal twee wedstrijden schorsing.
In deze gedraging ziet de strafcommissie een ondermijning van het gezag van de scheidsrechter.
Dit is onaanvaardbaar en daarom schorst de strafcommissie de spelermet lidnummer 2 van Los Turcos voor drie wedstrijden.

Nogmaals wil de strafcommissie eenieder erop wijzen dat het uiterst onacceptabel is om op welke wijze dan ook
(de positie van) de scheidsrechter aan te tasten.

Met vriendelijke groet,
Hermen Korterink
Strafcommissie H.Z.V.F.
 
     
 
 

© 1985 - H.Z.V.F.