HOME   FORMULIEREN   BESTUUR   LEDENADMINISTRATIE   INFO   SPORTHALLEN   REGELS   COMPETITIE   CLUBS   STRAFZAKEN   CONTACT

 
 BESTUUR
 bestuur » vacatures
 
SECRETARIS

Het bestuur van de HZVF is dringend op zoek naar een secretaris.
Als secretaris ben je belangrijk voor de communicatie tussen het bestuur,
de teams en externe partijen zoals de verhuurders van sportzalen.
Verder draagt de secretatis zorgt voor een overzichtelijk en
duidelijk archief en administratie.
Als secretaris heb je veel vrijheid in het kiezen van het moment
waarop je je taken uitvoert.

Benodigde vaardigheden:

• Accuraatheid
• Goed/duidelijk kunnen communiceren (zowel verbaal als schriftelijk).
• Het kunnen voeren van een overzichtelijke administratie.

Verantwoordelijkheden:

• samen met het bestuur nadenken over beleidsmatige aansturing van de federatie
• administratief beheer en archief van de vereniging.
• deelnemen aan bestuursvergaderingen (het bestuur vergadert 2 a΄ 3 keer per jaar)
• notuleren op bestuursvergadering en ledenvergaderingen
• verwerken van post, zowel schriftelijk als digitaal
• voorbereidingen en verwerking van algemene ledenvergadering
• versturen van correspondentie.

Benodigde tijd:

Gemiddeld genomen kost deze functie 12 uur per maand,
waarvan het merendeel van de werkzaamheden zelfstandig afgewerkt kan worden.
Binnen deze tijdsbesteding valt ook de tijd die je gebruikt met
bestuursleden onderling te communiceren. Een goede vaardigheid met Word, Excel en handigheid met software
in het algemeen verminderd de benodigde tijd aanzienlijk.

Wat bieden wij:

Een enthousiast team van mede bestuurders,
veel vrijheid in het uitvoeren van de taken en daarnaast de ruimte om
met het bestuur mee te denken over de toekomst van onze federatie.

Niet in het bezit van de juiste kennis?
Maar vind je de functie toch aantrekkelijk?
Dan biedt de federatie uiteraard de mogelijk voor begeleiding en eventueel (bij)scholing.
Als secretaris ontvang je een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding met daarnaaast een telefoonvergoeding.

Meer informatie:

Bas de Groot (voorzitter)
06 23 012 911

 
PENNINGMEESTER

Het bestuur van de HZVF is dringend op zoek naar een penningmeester.
Als penningmeester ben je belangrijk voor de financiλn van de Federatie.
Verder draagt de penningmeester zorg voor een overzichtelijk en duidelijk boekhouding.
Als penningmeester heb je veel vrijheid in het kiezen van het moment waarop je je taken uitvoert.

Benodigde vaardigheden:

• Accuraatheid
• Goed/duidelijk kunnen communiceren (zowel verbaal als schriftelijk).
• Het kunnen voeren van een overzichtelijke administratie.
• Inzicht in boekhouding

Verantwoordelijkheden:

• Verzorgen van betalingen (gemiddeld 100 betalingen per jaar)
• Versturen van rekeningen aan verenigingen voor extra leden, niet op komen dagen etc.( gemiddelde 30 per jaar)
• Bewaking c.q. rappelleren van de ontvangen betalingen ( waaronder inschrijfgeld)
• Het registreren van ontvangsten en betalingen in een simpel boekhoud programma
• Met het bestuur nadenken over beleidsmatige aansturing van de federatie
• Deelnemen aan bestuursvergaderingen (het bestuur vergadert 2 a΄ 3 keer per jaar)
• Voorbereidingen voor kascontrole die 1 maal per jaar plaatsvindt
• Voorbereidingen voor verantwoording op de algemene ledenvergadering

Benodigde tijd:
Gemiddeld genomen kost deze functie 8 uur per maand, waarvan het merendeel van de werkzaamheden
zelfstandig afgewerkt kan worden.
De periode maart-juli is de drukste periode.

Binnen deze tijdsbesteding valt ook de tijd die je gebruikt met bestuursleden onderling te communiceren.
Een goede vaardigheid met Word, Excel en handigheid met software in het algemeen verminderd de benodigde tijd aanzienlijk.

Wat bieden wij:
Een enthousiast team van mede bestuurders, veel vrijheid in het uitvoeren van de taken
en daarnaast de ruimte om met het bestuur mee te denken over de toekomst van onze federatie.
Niet in het bezit van de juiste kennis?
Maar vind je de functie toch aantrekkelijk?
Dan biedt de federatie uiteraard de mogelijk voor begeleiding en eventueel (bij)scholing.
Voor een overdracht van de werkzaamheden zal zorggedragen worden.
Als penningmeester ontvang je een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie:

Ton van der Burgt (aftredend penningmeester)
06 130 80 244

 
SCHEIDSRECHTERS

We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om 1 avond in de week een zaalvoetbalwedstrijd in goede banen te leiden bij de H.Z.V.F. Je zorgt ervoor dat iedereen de regels naleeft en grijpt in als dat niet gebeurt.

Scheidsrechtertenue, cursussen worden gratis verzorgd door de H.Z.V.F. en er is een onkosten vergoeding.

Wil je meer informatie of je aanmelden als scheidsrechter?
Neem dan contact op met de secretaris of stuur een email naar webmaster@hzvf.nl

 

© 1985 - H.Z.V.F.