HZVF.nl

VACATURES

VOORZITTER
Het bestuur van de H.Z.V.F. is dringend op zoek naar een voorzitter.
Als voorzitter ben je het aanspreekpunt en gezicht van de H.Z.V.F.
en van alle teams uitkomend in de competitie.
Verder leidt de voorzitter de vergaderingen van het bestuur
(ongeveer 2 á 3 keer per jaar) en de Algemene Ledenvergadering.

Benodigde vaardigheden:

• Accuraatheid
• Goed/duidelijk kunnen communiceren (zowel verbaal als schriftelijk).
• Samenwerken in teamverband.

Verantwoordelijkheden:

• Samen met het bestuur nadenken over beleidsmatige aansturing van de federatie.
• Leiden van bestuursvergaderingen (het bestuur vergadert 2 á 3 keer per jaar).
• Leiden van de algemene ledenvergadering.

Benodigde tijd:

Gemiddeld genomen kost deze functie 5 uur per maand.
Binnen deze tijdsbesteding valt ook de tijd die je gebruikt met bestuursleden onderling
te communiceren en te vergaderen.

Wat bieden wij:

Een enthousiast team van mede bestuurders, veel vrijheid in het uitvoeren van de taken
en daarnaast de ruimte om met het bestuur mee te denken over de toekomst van onze federatie.
Niet in het bezit van de juiste kennis? Maar vind je de functie toch aantrekkelijk?
Dan biedt de federatie uiteraard de mogelijk voor begeleiding en eventueel (bij)scholing.
Als voorzitter ontvang je een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie:

H. van de Steeg (voorzitter)
06-23032851

 

LEDENADMINISTRATIE
Het bestuur van de H.Z.V.F. is dringend op zoek naar een ledenadministrateur.
Als ledenadministrateur ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie
en aanmaken van de spelerspassen.

Benodigde vaardigheden:

• Beheersen van Excel en Word.
• Goed/duidelijk kunnen communiceren (zowel verbaal als schriftelijk).
• Het kunnen voeren van een overzichtelijke ledenadministratie.
• Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is bezet van een computer noodzakelijk.
• Geen probleem vinden als leden van de H.Z.V.F. afspraken maken om bij U langs te komen
om met spoed een spelerspas aan te maken.

Verantwoordelijkheden:

• Aanmaken Spelerspassen.
• Bijhouden van de ledenadministratie.

Benodigde tijd:

Gemiddeld genomen kost deze functie 10 uur per maand, waarvan het merendeel van de werkzaamheden
zelfstandig afgewerkt kan worden.
De periode mei-juli is de drukste periode, in deze periode worden de spelerspassen grotendeels aangemaakt.
Binnen deze tijdsbesteding valt ook de tijd die je gebruikt met het bestuursleden onderling te communiceren.

Wat bieden wij:

Een enthousiast team van mede bestuurders, veel vrijheid in het uitvoeren van de taken
en daarnaast de ruimte om met het bestuur mee te denken over de toekomst van onze federatie.
Niet in het bezit van de juiste kennis? Maar vind je de functie toch aantrekkelijk?
Dan biedt de federatie uiteraard de mogelijkheid voor begeleiding.
Voor een overdracht van de werkzaamheden zal zorggedragen worden.
Als ledenadministrateur ontvang je een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie:

H. van de Steeg (ledenadministratie)
06-23032851

 

SCHEIDSRECHTERS
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om 1 avond in de week een zaalvoetbalwedstrijd
in goede banen te leiden bij de H.Z.V.F.
Je zorgt ervoor dat iedereen de regels naleeft en grijpt in als dat niet gebeurt.

Scheidsrechtertenue, cursussen worden gratis verzorgd door de
H.Z.V.F. en er is een onkosten vergoeding.

Wil je meer informatie of je aanmelden als scheidsrechter?
Neem dan contact op met de secretaris of stuur een email naar webmaster@hzvf.nl